skip to Main Content

Ook garages moeten worden schoongemaakt, om voor de hand liggende redenen. Om alle vuil te elimineren moeten er regelmatig speciale onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Hiertoe gebruiken wij specifieke industriële machines waarmee wij een perfecte afwerking krijgen.

Omdat het hier om een speciale reiniging gaat, moet het onderhoud van de garage worden aangepast aan het type oppervlak. Elke garage vereist een eigen reiniging en onderhoud, want vaak zijn niet alle verdiepingen gelijk en evenmin bevatten zij hetzelfde aantal voertuigen of personen.

Typen garageonderhoud

Voor het onderhoud van een garage gebruiken we gewoonlijk een geprogrammeerd tijdschema met al dan niet lange tussenpozen. Dit tijdschema hangt zoals gezegd af van het type garage en het al dan niet intensieve gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Wekelijks/Maandelijks/Driemaandelijks/Halfjaarlijks/Jaarlijks/Iedere vijf jaar

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Back To Top