skip to Main Content

Een geëngageerd en open beleid van beroepsopleiding en -begeleiding

Wij bieden al onze medewerkers gedurende hun hele loopbaantraject toegang tot alle trainingscycli die zij nodig hebben om hun beroep goed te kunnen uitvoeren.

  • GCS werkt vanaf de aanstelling van nieuwe medewerkers voortdurend aan de verbetering van hun vaardigheden en kwalificaties.

Het gebruik van documenten voor risicoanalyse ten behoeve van het behoud van veiligheid en gezondheid, in overleg met onze cel “VEILIGHEID” en onze preventieadviseur

De verbetering van de gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden van onze medewerkers is voor GROUP CLEANING SERVICES een prioritaire doelstelling.

  •  GCS investeert in innoverend materiaal dat de werkomstandigheden van onze medewerkers verbetert.
  •  GCS volgt de Europese normen als referentie voor de preventie van beroepsrisico’s. In diezelfde geest hebben wij ook een Veiligheidsbeleid uitgewerkt

Certificaten

De firma GROUP CLEANING is, sinds zijn milieucertificatie ISO 9001 en 14001 en zijn veiligheidscertificatie VCA, een volledig erkend en gecertificeerd bedrijf in onze sector.

  • Leden van de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU).
  • VCA, ISO 9001, ISO 14001, ABSU (verklaringen publiceren in klikbare pdf’s)
Back To Top