skip to Main Content

Onze aanpak kwaliteit milieuveiligheid biedt u :

  • Een grote flexibiliteit in de tijd en de grootte van de teams beschikbaar
  • Sitebewaking door een inspectiefunctie of teamleider
  • Een taak die de eerste keer goed is gedaan
  • Nuttige tips voor het behoud van uw eigendom
  • Complete, duidelijk en snelle aanbiedingen
  • Het ter beschikking stellen van competent personeel en/of coaching
  • Luisteren en constante communicatie
  • Een respect voor de veiligheidsnormen en de bescherming van mensen en eigendommen
  • De permanente zoekopdracht naar milieuvrindelijke oplossingen voor producten, apparatuur.

Iso 9001 : is een internationaal erkende norm betreffende de vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel is het borgen van de productconformiteit en het verhogen van de klanttevredenheid. Het is de bekendste niet-productnorm van de International Organization for Standardization (ISO).    Cerificaat ISO 9001

Iso 14001 : is een internationaal erkende norm betreffende de vereisten voor een milieumanagementsysteem. Het doel is het borgen van het milieubeleid.    Cerificaat ISO 14001

Vca : De VCA (Veiligheid-, Gezondheid- in het Midden- Checklist Aannemers) is een certificatiesysteem dat oorspronkelijk afkomstig is uit de petrochemische sector in Nederland. Omdat het nut ervan alom is aangetoond, heeft de VCA zich verspreid naar andere sectoren en is hij ook in België verschenen. Elk bedrijf dat VCA-gecertificeerd wil worden, moet voldoen aan een aantal vereisten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Op basis van de wet van 4 augustus 1996 inzake welzijn op het werk, is deze certificering bedoeld voor bedrijven die samen met derden werken. Met andere woorden, elke contractant die werkzaamheden uitvoert namens een hoofdaannemer moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan alle maatregelen ter preventie van het beroepsrisico in verband met deze activiteiten, zowel voor zijn eigen werknemers, maar ook voor werknemers buiten zijn bedrijf. De VCA is daarom een ​​kwaliteitszegel en betrouwbaarheid voor een bedrijf. Het niet naleven van deze essentiële regels kan een reden zijn voor discrepantie bij de klant.    Cerificaat ISO VCA

Back To Top